خدمات پرستاری در منزل غرب تهران

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران ( بر اساس تعریف شورای بین المللی پرستاری)

پرستاری ارائه مراقبت به صورت مستقل یا با همکاری سایر اعضاء تیم بهداشتی، درمانی به افراد سالم، بیمار و ناتوان در تمام
سنین، خانواده ها، گروه ها، و جوامع و در تمام محیط ها و مکان هاست. فعالیت های خدمات پرستاری در منزل غرب تهران شامل ارتقاء سطح سلامت، پیشگیری از بیماری ها و مراقبت از افراد سالم،بیمار، ناتوان و بیماران در حال احتضار است. ارائه مشاوره و آموزش به مددجویان، غربالگری، انجام تحقیقات مرتبط و مشارکت در شکل دهی و اداره نظام های ارائه مراقبت های بهداشتی از وظایف مهم خدمات پرستاری در منزل غرب تهران است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *