قیمت خدمات پزشکی

قیمت خدمات پزشکی

۱۳۹۷/۱۲/۰۴
قیمت خدمات پزشکی گفتار درمانی

قیمت خدمات پزشکی گفتار درمانی

قیمت خدمات پزشکی گفتار درمانی مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات پزشکی گفتار درمانی ملاحظات قیمت خدمات پزشکی […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۴
قیمت خدمات پزشکی فیزیوتراپی

قیمت خدمات پزشکی فیزیوتراپی

قیمت خدمات پزشکی فیزیوتراپی خدمات پرستاری تهران درمان قیمت خدمات پزشکی فیزیوتراپی مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۴
قیمت پزشک متخصص

قیمت پزشک متخصص

قیمت پزشک متخصص مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت پزشک متخصص ملاحظات قیمت پزشک متخصص ۵۰۰.۰۰۰ تومان – جهت […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۴
قیمت پزشک عمومی

قیمت پزشک عمومی

اگر بیمار شما به دلایل ناتوانی یا کهولت سن امکان مراجعه حضوری به پزشک را ندارد، می‌توانید درخواست اعزام پزشک عمومی به منزل را برای ما […]