قیمت خدمات پرستاری

قیمت خدمات پرستاری

۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری نمونه گیری

قیمت نمونه گیری در منزل

قیمت خدمات پرستاری نمونه‌گیری خدمات پرستاری تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات پرستاری نمونه گیری ملاحظات قیمت خدمات پرستاری نمونه‌گیری ۷۵.۰۰۰ تومان – برای دریافت خدمات […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده)

قیمت تعبیه لوله معده( NGT ) در منزل

قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده) مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده) […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری ساکشن

قیمت خدمات پرستاری ساکشن در منزل

قیمت خدمات پرستاری ساکشن خدمات پرستاری تهران درمان قیمت خدمات پرستاری ساکشن مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری پانسمان

قیمت پانسمان زخم در منزل

قیمت خدمات پرستاری پانسمان خدمات پرستاری تهران درمان قیمت خدمات پرستاری پانسمان مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری تزریقات عضلانی

قیمت تزریقات عضلانی در منزل

قیمت خدمات پرستاری تزریقات عضلانی مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات پرستاری تزریقات عضلانی ملاحظات قیمت خدمات پرستاری […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری سرم تراپی

قیمت سرم تراپی در منزل

قیمت خدمات پرستاری سرم تراپی خدمات پرستاری تهران درمان قیمت خدمات پرستاری سرم تراپی مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت پرستار همراه در بیمارستان - هر ۲۴ ساعت

قیمت پرستار همراه در بیمارستان – هر ۲۴ ساعت

قیمت پرستار همراه در بیمارستان – هر ۲۴ ساعت مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت پرستار همراه در بیمارستان […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری استحمام - جلسه ای

قیمت خدمات پرستاری استحمام در منزل

قیمت خدمات پرستاری استحمام – جلسه ای خدمات پرستاری تهران درمان قیمت خدمات پرستاری استحمام – جلسه ای مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل […]