تعرفه خدمات درمانی

تعرفه خدمات درمانی

۱۳۹۷/۱۲/۰۴
قیمت خدمات پزشکی گفتار درمانی

قیمت خدمات گفتار درمانی در منزل

قیمت خدمات پزشکی گفتار درمانی مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات پزشکی گفتار درمانی ملاحظات قیمت خدمات پزشکی […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۴
قیمت خدمات پزشکی فیزیوتراپی

قیمت فیزیوتراپی در منزل

قیمت خدمات پزشکی فیزیوتراپی خدمات پرستاری تهران درمان قیمت خدمات پزشکی فیزیوتراپی مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۴
قیمت پزشک متخصص

قیمت اعزام پزشک متخصص به منزل

قیمت پزشک متخصص مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت پزشک متخصص ملاحظات قیمت پزشک متخصص ۵۰۰.۰۰۰ تومان – جهت […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۴
قیمت پزشک عمومی

قیمت اعزام پزشک عمومی به منزل

اگر بیمار شما به دلایل ناتوانی یا کهولت سن امکان مراجعه حضوری به پزشک را ندارد، می‌توانید درخواست اعزام پزشک عمومی به منزل را برای ما […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری نمونه گیری

قیمت نمونه گیری در منزل

قیمت خدمات پرستاری نمونه‌گیری خدمات پرستاری تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات پرستاری نمونه گیری ملاحظات قیمت خدمات پرستاری نمونه‌گیری ۷۵.۰۰۰ تومان – برای دریافت خدمات […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده)

قیمت تعبیه لوله معده( NGT ) در منزل

قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده) مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات پرستاری تعبیه NGT (لوله معده) […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری ساکشن

قیمت خدمات پرستاری ساکشن در منزل

قیمت خدمات پرستاری ساکشن خدمات پرستاری تهران درمان قیمت خدمات پرستاری ساکشن مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری پانسمان

قیمت پانسمان زخم در منزل

قیمت خدمات پرستاری پانسمان خدمات پرستاری تهران درمان قیمت خدمات پرستاری پانسمان مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری تزریقات عضلانی

قیمت تزریقات عضلانی در منزل

قیمت خدمات پرستاری تزریقات عضلانی مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات پرستاری تزریقات عضلانی ملاحظات قیمت خدمات پرستاری […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری سرم تراپی

قیمت سرم تراپی در منزل

قیمت خدمات پرستاری سرم تراپی خدمات پرستاری تهران درمان قیمت خدمات پرستاری سرم تراپی مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت پرستار همراه در بیمارستان - هر ۲۴ ساعت

قیمت پرستار همراه در بیمارستان – هر ۲۴ ساعت

قیمت پرستار همراه در بیمارستان – هر ۲۴ ساعت مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت پرستار همراه در بیمارستان […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۳
قیمت خدمات پرستاری استحمام - جلسه ای

قیمت خدمات پرستاری استحمام در منزل

قیمت خدمات پرستاری استحمام – جلسه ای خدمات پرستاری تهران درمان قیمت خدمات پرستاری استحمام – جلسه ای مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل […]
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
قیمت مراقبت و پرستاری از کودک روزانه

قیمت مراقبت و پرستاری از کودک روزانه

قیمت مراقبت و پرستاری از کودک روزانه مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات ملاحظات قیمت قیمت مراقبت و […]
۱۳۹۷/۱۱/۰۵

قیمت مراقبت و پرستاری از کودک شبانه روزی

قیمت مراقبت و پرستاری از کودک شبانه روزی مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات ملاحظات قیمت قیمت مراقبت […]
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
قیمت مراقبت و پرستاری از بیمار روزانه

قیمت مراقبت و پرستاری از بیمار روزانه

قیمت مراقبت و پرستاری از بیمار روزانه مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات مراقبت و پرستاری ملاحظات قیمت […]
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
قیمت مراقبت و پرستاری از بیمار شبانه روزی

قیمت مراقبت و پرستاری از بیمار شبانه‌روزی

قیمت مراقبت و پرستاری از بیمار شبانه‌روزی مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات مراقبت و پرستاری ملاحظات قیمت […]
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
قیمت مراقبت و پرستاری از سالمند سالم روزانه

قیمت مراقبت و پرستاری از سالمند سالم روزانه

قیمت مراقبت و پرستاری از سالمند سالم روزانه مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت خدمات مراقبت و پرستاری ملاحظات […]
۱۳۹۷/۱۱/۰۵
قیمت مراقبت و پرستاری از سالمند سالم شبانه روزی

قیمت مراقبت و پرستاری از سالمند سالم شبانه‌روزی

اگر برای نگهداری از سالمندان خود در منزل به پرستار شبانه‌روزی نیاز دارید و می‌خواهید با خیال آسوده از خدمات پرستاران با تجربه جهت نگهداری از […]