پزشک متخصص

۱۳۹۸/۰۵/۰۸
اعزام پزشک متخصص به منزل

اعزام پزشک متخصص به منزل

اعزام پزشک متخصص به منزل ویزیت بیمار در منزل توسط پزشک عمومی و اعزام پزشک متخصص به منزل در سراسر تهران با یک تماس تلفنی با […]
۱۳۹۸/۰۲/۰۶
اعزام پزشک متخصص

اعزام پزشک متخصص

اعضاء کمک رسان در صورت نیاز به اعزام پزشک متخصص و ویزیت پزشک عمومی در منزل یا اعزام پزشک متخصص به محل کار به این خدمات […]
۱۳۹۷/۱۲/۰۴
قیمت پزشک متخصص

قیمت اعزام پزشک متخصص به منزل

قیمت پزشک متخصص مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان نوع خدمات قیمت پزشک متخصص ملاحظات قیمت پزشک متخصص ۵۰۰.۰۰۰ تومان – جهت […]