پرستار نوزاد

۱۳۹۸/۰۴/۲۵
پرستار نوزاد جوان

پرستار نوزاد جوان

نگهداری از کودک و نوزاد در منزل هنگامی که به دلیل مشغله در منزل حضور ندارید، نیازمند اعتماد کافی به مهارت و امانت‌داری پرستاری است که […]
۱۳۹۸/۰۳/۰۸
پرستار نوزاد در منزل

پرستار نوزاد در منزل

پرستار نوزاد در منزل مادر پس از زایمان، به خواب و استراحت زیادی نیاز دارد. خواب موضوعی است که بعد از تولد نوزاد بسیار چالش‌برانگیز می‌شود […]