مراقبت سالمند

۱۳۹۸/۰۱/۱۲
مراقبت و همراه سالمند

مراقبت و همراه سالمند

مراقبت و همراه سالمند اعزام مراقبت و همراه سالمند با تجربه و وارد به بیمارستان و منزل به صورت ۲۴ ساعته و یا پاره وقت به […]
۱۳۹۷/۰۷/۲۹
خدمات مراقبت از سالمند

خدمات مراقبت از سالمند

برای سالمندان نیازمند به همراه و مراقب و همچنین برای سالمند تندرستی که فرزندان و بستگان نگران تنهایی او هستند و علاقمند برای همراهی در امور […]