اعزام پزشک به خانه

۱۳۹۷/۰۷/۲۹
اعزام پزشک به خانه

اعزام پزشک به خانه

برای درمان بیماران لازم است حتما بیمار توسط یک پزشک خوب معاینه گردد . اعزام پزشک به خانه پزشکانی که توسط این مجموعه به کار گرفته […]
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
اعزام پزشک

اعزام پزشک

خدمات پزشکی نه تنها در بیمارستان و مطب و درمانگاه بلکه با تشخیص نیاز گروهی از بیماران که امکان مراجعه به این مراکز را ندارند، در […]