اعزام همراه بیمار

۱۳۹۸/۰۱/۱۲
همراه بیمار در بیمارستان

همراه بیمار در بیمارستان

همراه بیمار در بیمارستان شخصی است که باید از شرایط روحی و فیزیکی سالم و مناسبی برخوردار باشد، و در صورت نیاز قدرت بدنی لازم را […]
۱۳۹۷/۰۷/۲۹
اعزام همراه بیمار در بیمارستان

اعزام همراه بیمار به بیمارستان

نگهداری از بیمار در بیمارستان به دلایل مختلف ممکن است برای اطرافیان بیمار بسیار مشکل و غیرقابل انجام باشد. برخی از دلایل که اغلب به پرستار […]